Recast verkent samen met onze lezers verkennen de maatschappelijke implicaties van nieuwe technologieën vanuit een ontwerpend perspectief.

Recast is een nieuwsbrief en netwerk over design, techniek en samenleving. Samen met onze lezers verkennen we de maatschappelijke implicaties van nieuwe technologieën vanuit een ontwerpend perspectief.

#14

DEZE WEEK DE VEERTIENDE AFLEVERING

We ontwerpen technologie mét bewustzijn en ontzielen de levende natuur. Is dat een goed idee?

 Martijn de Waal  |  Lector Civic Interaction Design  |  Hogeschool van Amsterdam

Halverwege haar lezing op het International Symposium on Electronic Art (ISEA) liet de Australische bioart-kunstenaar Ionat Zurr een aantal flitsende promotiecampagnes zien van bedrijven die kweekvlees ontwikkelen. Zij beloven het einde van vervuilende praktijken door met technologie van NASA vlees uit lucht te produceren. Bovenal beloven de bedrijven sappige kipnuggets van echt kippenvlees. En dat zonder dierenleed.

Preciezer: ze beloven echt kippenvlees, zonder dat daar ook maar een veer voor hoeft te worden geplukt, of zelfs maar een dier aan te pas is gekomen. De nuggets kweken ze van cellen geoogst uit een bevrucht kippenei. ‘In plaats van een heel beest, kweken we allen het vlees dat we op willen eten’, klinkt het triomfantelijk op de website van zo'n leverancier.

UPSIDE foods maakt kip en gehaktballen zonder dat daar een dier bij komt kijken. (bron: UPSIDE foods)

Een goed idee? Volgens Zurr tekent het vooral de bizarre paradox van onze tijd. Enerzijds verkennen we of kunstmatige intelligentie een vorm van bewustzijn kan hebben. En aan de andere kant ontwerpen we kippen zonder bewustzijn, want dat vinden we humaner en efficiënter. "Alles wat de kip tot kip maakt - veren, een snavel, haar bewustzijn – zien we als ballast die we weg moeten engineeren."

"Alles wat de kip tot kip maakt - veren, een snavel, haar bewustzijn – zien we als ballast die we weg moeten engineeren."

Ionat Zurr

Zurr noemt meer voorbeelden uit de industrie: kweek-hout zonder die lastige bomen bomen met hun takken, twijgjes en bladeren, planten die groeien zonder zon en aarde. De natuur wordt bio-engineering. In allerlei domeinen wordt alles wat leeft teruggebracht tot pure productiekracht, losgezongen van ecologische systemen en bewustzijn.

In het kort: we bezielen onze technologie en ontzielen tegelijkertijd het leven om ons heen. Denken we echt, vraagt Zurr zich retorisch af, dat we als mensen zonder de natuur kunnen leven? Dat we alles wat leeft kunnen technologiseren?

Kunstkritiek op technologie
Ironisch genoeg is Zurr zelf een van de pioniers op het gebied van kweekvlees. Twintig jaar geleden serveerde ze al samen met Oron Catts een steak die zij zelf hadden gekweekt in hun lab als onderdeel van de 
kunstprojecten Nobodies meat en Disembodied Cuisine . Dat experiment was toen al nadrukkelijk bedoeld om vragen op te roepen over de betekenis van ‘leven’ in een steeds technologischer tijdperk.

 Waarom zou je draadjesvlees niet kunnen haken? Onderdeel van het kunstproject van Zurr en Catts.

Wat is de status van boomloos hout of kiploos kippenvlees? Is dat nog altijd een vorm van leven? Of is het levenloos materiaal dat we naar hartenlust kunnen manipuleren? We hebben een nieuw vocabulaire nodig om deze discussie te voeren, stelt Zurr. We hebben het over cellen en levend materiaal niet zoals we 'leven' kennen - het zijn ‘semi-livings’.

Iemand uit het publiek vroeg of Zurr kweekvlees echt een slechte ontwikkeling vindt. Het is toch beter dan dieren slachten? Zeker omdat we straks 10 miljard mensen moeten voeden, is het toch een interessante richting om te verkennen? 

Zurr snapt die vraag, maar is nog niet overtuigd van het nut van kweekvlees. Om te beginnen kost de productie van kweekvlees voorlopig nog enorm veel energie, waardoor het veel minder duurzaam is dan het lijkt. 

Maar belangrijker nog is het ethische vraagstuk. "Is het aan ons als mensen om te besluiten of kippen nog bewustzijn verdienen? Staat al het natuurlijk leven in dienst van de mens en mogen we het van de essentie – bewustzijn – beroven voor ons welzijn? Begeven we ons daarmee op een hellend vlak? Wat doen we straks als er groepen mensen zijn voor wie we hun bewustzijn als ‘ballast’ zien? Of moeten we juist de mens minder centraal zetten om de planeet te redden, op zoek naar manieren om respectvol met de natuur samen te leven?"

WAAROM IK DIT

INTERESSANT VIND

Dit soort discussies maken een bezoek aan ISEA in Parijs meer dan de moeite waard. Er werden daar veel ethische en maatschappelijke implicaties van technologische ontwikkelingen aangekaart en prikkelend bevraagd. Een antwoord op de vragen die Zurr opwerpt heb ik niet. Maar voor een Recast is het belangrijk om ze te stellen. Met Recast willen we tenslotte nieuwe visies ontwikkelen voor een duurzame democratische samenleving. Ook verkennen we professionele rollen, repertoires en relaties, en de prototypes voor nieuwe producten en diensten die daaraan bijdragen. Kritische kunstprojecten zoals die van Zurr kunnen daarin een essentiële rol spelen.

Daarom is het zorgwekkend dat het Symbiotica lab  waarin Zurr haar experimenten de afgelopen twee decennia kon ontplooien hoogstwaarschijnlijk gaat sluiten. Het lab was ooit opgericht als onderdeel van een breder onderzoeksprogramma voor de life sciences. Een lab voor artistiek experiment en kritiek moest discussie aanwakkeren over de ontwikkelingen in de bio-tech die in de meer wetenschappelijke labs werden verkend. Wat zijn de ethische en culturele implicaties van het manipuleren van het leven?

Wegbezuiniging van kritiek en vertraging

Het leek een mooie symbiose, maar daar denkt de University of Western Australia nu anders over. De universiteit waar het lab onderdeel van is, ziet de missie van het lab niet langer een strategische prioriteit. Zurr zelf ziet dit als wegbezuiniging van debat, reflectie en kritiek. De universiteit blijft wel graag het onderzoek naar de mogelijkheden van biotech financieren. Maar discussie en kritiek zijn dan vooral ballast die de vooruitgang tegen kunnen houden of vertragen.

Het is een belangrijk thema dat twee dagen later ook terugkwam in de keynote van Michael Century. Hij sprak naar aanleiding van zijn boek Northern Sparks over het kunst- en technologiebeleid van de Canadese overheid. In Canada spelen kunstenaars en ontwerpers sinds de jaren '70 een belangrijke rol in de verkenning van nieuwe technologieën. Ook daar draaide het niet om optimalisatie en efficiëntie, maar om mogelijke culturele implicaties. En precies dat debat lijkt nu uit het innovatie- en stimuleringsbeleid te verdwijnen, vreest Century.

Ergens is dat logisch: de grote opgaven van deze tijd vragen om focus en een missiegerichte aanpak. Maar juist daarin blijft ook een verkennende, kritische aanpak uit de kunst- en ontwerpwereld belangrijk. Hopelijk kunnen biotech en life sciences helpen de mensheid te voeden en de klimaatcrisis te keren. Maar we moeten ook vragen blijven stellen over de oplossingen die daar worden uitgedokterd, en de implicaties ervan doordenken. Dat is geen ballast die - als de snavel en het bewustzijn van de kip - vooral in de weg zit, maar een essentieel onderdeel van een gezonde democratische samenleving.

Sinds we Recast in oktober hebben gelanceerd op de Society 5.0 Conferentie zijn we hard gegroeid naar inmiddels 450 abonees en 350 LinkedIn-volgers, vooral dankzij de enthousiaste reacties van onze lezers.  Ken je iemand voor wie recast ook interessant is? Stuur deze mail dan door. En heb je deze mail van iemand ontvangen? Aanmelden kan hier.

GEZIEN, GELEZEN EN GEMAAKT IN ONS NETWERK

Ontwerpen, spelen en veranderen
Het nieuwe boek Design Play Change van Wina Smeenk en Agnes Willenborg is een verzameling van 36 design design thinking methodes waarmee je creativiteit in ontwerpprocessen kunt stimuleren. De spellen in het boek nodigen uit tot samenwerking.

Interactieve technologie in Boedapest
De Moholoy-Nagy University of Art and Design Budapest (MOME) heeft twee 'calls voor fellowships' op het gebied van technology research en speculative design . Fellows krijgen een tot twee jaar om aan een of meerdere projecten te werken aan de Hongaarse universiteit.

Geen geitenpaadjes
Marieke van Doorninck, de nieuwe directeur van Kennisland, vindt het belangrijk dat overheden en burgers beter te laten samenwerken. Zij schreef het opiniestuk Geen geitenpaadjes, maar ruim baan voor burgerinitiatieven .

Samen sterk in de stad tegen klimaatverandering
Geertje Slingerland schreef een review van het boek Local efforts to create resilient cities . Dit gaat over bijzondere manieren waarop Amerikaanse steden zowel klimaatverandering bestrijden als rechtvaardige en leefbare gemeenschappen creëren.

AGENDA

14-15 JUNI, ONLINE

MEDIA ARCHITECTURE BIENNALE

De MAB is 's werelds grootste evenement op het gebied van media-architectuur, stedelijk interactieontwerp en stedelijke informatica. Het brengt studenten, academici en professionals uit de architectuur, kunst, design, stedenbouw, media en communicatie, stedelijke informatica en openbaar beleid samen om nieuwe ideeën uit te wisselen .

15-16 JUNI

THE NEXT WEB AMSTERDAM

Technologiefestival The Next Web draait dit jaar om het thema 'reclaim the future'. Om huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken, wil de organisatie de techsector verbinden. Op het festival komen internationale industrieleiders, beleidsmakers, startups en investeerders samen om te bouwen aan een duurzamere, rechtvaardige en inclusieve toekomst.

27-28 JUNI

PUBLIC SPACES CONFERENCE

Hoe bouwen we een internet dat werkt voor iedereen en niet in de houdgreep is van Big Tech? Daarover gaat de derde editie van de PublicSpaces conferentie van PublicSpaces en Waag Futurelab. Hoe ziet een eerlijke markt met alternatieve software en ethische infrastructuur eruit? Is de democratie bestand tegen Big Tech?

4-5 JULI

CRITICAL CITY MAKING

Hoe ziet de slimme stad eruit in de toekomst? Tijdens deze workshop en het symposium gaan Michiel de Lange, Nanna Verhoeff, Sigrid Merx en Recast-auteur Martijn de Waal op zoek naar antwoorden .

Deel jouw publicaties, events en andere activiteiten met het Recast-netwerk!

Help ons Recast te laten groeien!

Deel deze mail in je netwerk

OF SCHRIJF JE HIER IN