Recast verkent samen met onze lezers verkennen de maatschappelijke implicaties van nieuwe technologieën vanuit een ontwerpend perspectief.

Recast is een nieuwsbrief en netwerk over design, techniek en samenleving. Samen met onze lezers verkennen we de maatschappelijke implicaties van nieuwe technologieën vanuit een ontwerpend perspectief.

#8

DEZE WEEK DE ACHTSTE AFLEVERING

Digitale modellen en de kunst van het weglaten

 Martijn de Waal  |  Lector Civic Interaction Design  |  Hogeschool van Amsterdam

Na een korte winterstop is dit de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Recast. Tot de zomer houden we je in 10 nieuwe afleveringen op de hoogte van interessante ontwikkelingen op het raakvlak van technologie, design en samenleving. Tips zijn van harte welkom op recast@hva.nl!

Sinds we Recast in oktober hebben gelanceerd op de Society 5.0 Conferentie zijn we hard gegroeid naar inmiddels 400 abonees en 200 LinkedIn-volgers, vooral dankzij de enthousiaste reacties van onze lezers.  Ken je iemand voor wie recast ook interessant is? Stuur deze mail dan door. En heb je deze mail van iemand ontvangen? Aanmelden kan hier.

Van precision agriculture tot predictive policing , en van intelligent homes tot digital twinning van steden . Het zijn slechts een paar de thema’s die begin deze maand voorbij kwamen op de Transmediale , een jaarlijks festival in Berlijn waar onderzoekers, kunstenaars en activisten reflecteren op de maatschappelijke implicaties van nieuwe technologieën.

Wat die uiteenlopende toepassingen van nieuwe technologieën met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal gebruik maken van digitale modellen en kaarten van de wereld. Het zijn systemen die de wereld zowel in kaart brengen als aansturen: van de keuze om politie te laten patrouilleren in specifieke buurten tot de monitoring van de productiviteit van thuiswerkers via zogenaamde bossware.

Een digital twin is een datagedreven digitale kopie van een stad, regio of zelfs een heel land. Ze worden gebruikt om beleid of stedenbouwkundige plannen te testen in de virtuele wereld. (bron: SmartCitiesWorld Trend Report, Aveva)

Tijdens de Transmediale verkenden diverse sprekers de gevolgen voor de samenleving. Deze modellen beloven vooral voordelen zoals gemak, veiligheid en efficiëntie, maar er dreigt ook iets verloren te gaan. Als we de wereld alleen nog maar kunnen vangen en begrijpen in exacte getallen, is er dan nog ruimte voor het mysterie, de intimiteit van een ontmoeting, de poëtische ervaring van een zonsondergang? Waar blijft de menselijke interactie in een wereld waar machines data verzamelen waarmee andere machines worden aangestuurd? En problematischer: de vertaling van de wereld in op data gebaseerde modellen en kaarten kan (machts)ongelijkheid en vooroordelen versterken.

"Calculation and its many biases make the world computable, yet it pushes and pulls our affections and politics through infrastructures and logistics, flattening us into tokenized transactions along the way."

Transmediale Curatorial Statement

Interessant aan de Transmediale is dat er niet alleen kritiek wordt geleverd, maar ook alternatieven worden verkend om modellen, datapraktijken of kaarten in te zetten voor andere doelen. Twee zijn mij in het bijzonder bijgebleven. In een van de panels lieten organisaties als Forensic Architecture en Index zien hoe je met (digitale) modellen misstanden in de samenleving letterlijk op de kaart kunt zetten. Ook het verhaal van de Amerikaanse onderzoeker en auteur Shannon Mattern was interessant: zij verkende het begrip ‘ redaction’ als een esthetische aanpak voor het bewerking van data om op andere manieren naar de wereld te kijken.

Redaction: de kunst van het weglaten om er aandacht op te vestigen

'Redaction' verwijst naar het verhullen van informatie, bijvoorbeeld door teksten met zwarte inkt weg te lakken in overheidsdocumenten. Of door een balkje te plakken op de ogen van een foto van een verdachte om zijn anonimiteit te waarborgen. Redaction is erop gericht zaken te verhullen, maar paradoxaal genoeg blijft dat verhullen zelf zeer zichtbaar. En dat nodigt weer uit om te kijken naar er nog wel staat, of tot reflectie op wat is weggelaten.

John Baldessari verlegt de focus van de kijker.

Daarvoor moeten we wel een sprong maken van de redaction van overheidsinformatie naar de manier waarop kunstenaars de tactiek gebruiken. Zo werd de conceptuele kunstenaar John Baldessari in de tweede helft van de vorige eeuw bekend door felgekleurde ronde prijsstickers op foto’s en schilderijen te plakken. Daarmee maakte hij de hoofden van afgebeelde personen onzichtbaar. Baldessaris redaction nodigt ons uit om een – onbewuste - dominante manier van kijken naar de wereld te vervangen door een alternatieve blik. Terwijl we normaal gesproken eerst focussen op gezichtsuitdrukkingen, vallen nu andere dingen op: de kleding, de houding van de personen.

Mattern betoogt dat je redaction als ontwerppraktijk ook kunt inzetten om sporen van het verleden zichtbaar te maken als de geschiedenis herzien wordt. Kun je bijvoorbeeld bij de sloop en herontwikkeling van oude industriegebieden ook in en rond de nieuwbouw de sporen zichtbaar laten van de mensen die er vroeger gewerkt hebben? Of andersom: als historische figuren niet langer als helden worden gezien en letterlijk van hun sokkel worden getakeld, kun je de lege sokkel laten staan als getuige van het veranderde inzicht op de geschiedenis.

Ken jij nog meer voorbeelden van redaction? Op welke manier maakt het weglaten van informatie bepaalde zaken zichtbaar?
Deel jouw voorbeelden
  het Recast-netwerk op LinkedIn  ( of mail ons !)

Modellen voor gerechtigheid

Het panel Witnessing beyond Imaging introduceerde nog een interessante manier waarop modellen van de wereld kunnen bijdragen aan rechtvaardigheid. Vertegenwoordigers van organisaties als Forensic Architecture en Index lieten zien hoe zij mapping software en 3D-game engines gebruiken voor reconstructies van mensenrechtenschendingen als de push-backs van migranten aan de Grieks-Turkse grens en politiegeweld bij demonstraties .

Net als collectieven als Bellingcat zijn deze organisaties bezig met Online Open Source Investigations , ook wel bekend als Open Source Intelligence of Investigative Commons . Ze kunnen gebeurtenissen heel precies reconstrueren aan de hand van – vaak publiek beschikbare - data. Dit leidt soms tot nieuwe inzichten over de toedracht van een gebeurtenis.

Eén van de reconstructies van Forensic Architecture.

Zo toonde Francesco Sebregondi een reconstructie van een voorval in Frankrijk waarbij de politie schoten loste op een auto en de bestuurders verwond raakten. Index verzamelde beelden van bewakingscamera’s en filmpjes die getuigen met hun telefoon maakten en op sociale media posten. Daarmee reconstrueerde Index de zaak in een 3D-omgeving die normaal wordt gebruikt voor gamedesign of het ontwerpen van architectuur. De opeenstapeling van het bewijs in dit model leidde tot een geïntegreerde schets van de situatie die de claim van de politie dat de agenten uit zelfverdediging handelden tegengesprak.

WAAROM IK DIT

INTERESSANT VIND

Redaction en Investigative Commons zijn twee voorbeelden die mij aan het denken zetten over de manier waarop we de wereld representeren in digitale modellen en ‘mappings’. Wat nemen we op in de modellen en kaarten? Wat laten we bewust weg?

Redaction als interessante ontwerpbenadering

Hoe kun je laten zien wat je hebt weggelaten? Dat is een interessante ontwerpvraag voor digitale systemen. Het nodigt ontwerpers uit ten minste zichtbaar te maken dat er iets mist. Het laat zien dat een model niet per definitie een objectieve representatie van de wereld is.

Op die manier bevordert het de transparantie van en discussies over de onderliggende logica waarop modellen gebaseerd zijn. Verder kan redaction uitnodigen tot reflectie, door de aandacht te verleggen of de aandacht juist te vestigen op wat is weggelaten. Zeker in een tijdperk waarin koloniale geschiedenissen worden herschreven, kan redaction ook een interessante ontwerpbenadering zijn.

Voordelen van abstraherende esthetiek

In het voorbeeld van de 3D-modellen uit de Open Source Investigations wordt juist zo min mogelijk weggelaten. Er worden zoveel mogelijk verschillende getuigenissen bij elkaar gebracht om een zo feitelijk mogelijke reconstructie te maken van een gebeurtenis. Daarbij bedienen deze 3D-modellen zich van een objectieve, afstandelijke esthetiek - net zoals ook Digital Twins van steden vaak weinig oog hebben voor de rommeligheid van de leefwereld in de stad.

Terwijl Digital Twins vaak worden bekritiseerd om die reden, ziet Sebregondi van Index juist een voordeel in de abstraherende esthetiek. Waar filmpjes van politiegeweld die circuleren op sociale media vaak spectaculair zijn, legt het model de nadruk op de feiten. Als je individuele verslagen bij elkaar optelt, kun je ook systematische schendingen van mensenrechten inzichtelijk maken.

"Our diagramatic modeling should bring a distance to the events, making the structural character of state-induced injustice visible rather than just turning it into a spectacular event."

Francesco Sebregondi

GEZIEN, GELEZEN EN GEMAAKT IN ONS NETWERK

Living labs voor duurzaamheid
Begin dit jaar verscheen het boek
Innoveren met Labs 2.0 , waarin Anja Overdiek en haar mede-auteurs laten zien hoe living labs ingezet kunnen worden in de duurzaamheidstransitie.

Hacktivism en vrijheid op internet
Conceptueel kunstenaar en hacktivist Paolo Cirio gaf in september een lezing over 20 jaar hacktivist art. Dat deed hij in het kader van Internet Freedom. De lezing staat nu online.

Bottom-up
Er zijn veel redenen om serieuze vraagtekens te zetten bij onze huidige manieren van organiseren, beschrijft veranderdeskundige Floor de Ruiter. In zijn boek Bottom-up! – Systeemtransformatie voor doorzetters beschrijft hij zijn ontdekkingstocht naar radicale bottom-up change in organisaties en bij maatschappelijke transities.

Gelijkwaardigheid in de stad
Co-Cities: Innovative Transitions toward Just and Self-Sustaining Communities is het nieuwe boek van Sheila Foster en Christian Iaione. Zij onderzochten steden wereldwijd en ontdekten  ontwerpprincipes die kunnen bijdragen aan een eerlijke, zelfregulerende stedelijke samenleving.

(Zelf)lerende steden
Op welke manier beïnvloedt digitale intelligentie onze steden? Daarover gaat de bundel Learning Cities van het Institute for Advanced Architecture of Catalonia uit Barcelona. Diverse auteurs schrijven over de stad als een intelligent en zelflerend systeem. Ook verkennen ze manieren waarop big data en kunstmatige intelligentie een rol kunnen spelen.

Hoe Uber altijd wint
In zijn altijd lezenswaardige nieuwsbrief over de platformrevolutie tipte Martijn Arets het artikel van wetenschapper Veena Dubal The House Always Wins: The Algorithmic Gamblification of Work. Zij laat zien hoe taxiplatform Uber algoritmes gebruikt om chauffeurs zoveel mogelijk te laten werken, met alle gevolgen van dien.

Digitale spoelkeuken
Geert-Jan Bogaerts, José Van Dijck en Ethan Zuckerman beschrijven de ' Digitale Spoelkeuken van Public Spaces'. Dit is een tool waarmee organisaties inzicht krijgen in hoeverre hun software voldoet aan hun waarden en normen.

AGENDA

20 FEBRUARI

MENSELIJK RECHT IN TIJDEN VAN DATASTURING EN NATUURGEWELD

Maxim Februari beschrijft in zijn nieuwe boek 'Doe zelf normaal' hoe de democratische rechtsstaat verandert onder invloed van deze twee ontwikkelingen: de klimaatverandering en intelligente technologieën. Aan de hand van fragmenten uit het boek bespreekt Februari met diverse expert het coronabeleid en het klimaatbeleid vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat. In De Balie (Amsterdam).

22 FEBRUARI

DE SPELREGELS VAN DE ECONOMIE VAN MORGEN

Hoe kunnen we onze economie zo inrichten dat deze binnen de ecologische en sociale grenzen past? Wat kunnen we van elkaar verwachten en hoe kunnen we elkaar versterken? In Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) proberen journalisten, economen en designers de spelregels van de economie van morgen te bepalen.

22 FEBRUARI

EXPERIMENTEREN MET WEB3

STRP en Foundation We Are onderzoeken de overgang van Web2 en Web3. Tijdens twee online meetups onderzoeken experts en publiek samen het potentieel van Web3-principes zoals NFTs en DAOs. Meedoen kan gratis.

3 MAART

DIGITAL DUCTTAPE

Performancecollectief HipSick vertaalt online ruimtes en gedrag naar dans en performance. Theater, club en installatie komen samen in de show Digital Ducttape. De vraag: wat is echt en wat is nep? In Felix Meritis (Amsterdam).

9 MAART

STATE OF THE INTERNET MET JAMES BRIDLE

Een jaarlijkse bijeenkomst over grote vraagstukken rondom het internet zoals privacy, platformisering en digitale rechten. Schrijver, journalist en technoloog James Bridle neemt dit jaar het voortouw. Hij onderzoekt hoe technologie kan bijdragen aan de decentralisatie van macht. In de Openbare Bibliotheek (Amsterdam).

10- 19 MAART

SOUTH BY SOUTHWEST (SXSW)

Tijdens het internationale festival South by Southwest (SXSW) komt de wereldwijde interactieve, film- en muziekindustrie samen in Austin, Texas. Maandag 13 maart organiseert de Nederlandse delegatie een speciaal programma over  The Future of Realities . Recast-eindredacteur Claartje Vogel gaat in gesprek met creatieve bureaus over de toekomst van digital design en de toepassing van virtual-, augmented,- en immersive realities.

28 MAART

KLIMAATCOMMUNICATIE

Reint Jan Renes (lector Psychologie voor een Duurzame Stad - Hogeschool van Amsterdam) en Aniek Moonen (voorzitter Jonge Klimaatbeweging) gaan in gesprek over actuele issues in het klimaatdebat. Zij bespreken wat nodig is om echt in actie te komen. Wat werkt en wat werkt niet? Het webinar wordt georganiseerd door Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.

30 MAART

HET SOCIAL ENTERPRISE OVERHEIDSCONGRES

Ambtenaren en sociaal ondernemers komen samen om te praten over systeemverandering voor brede welvaart. Hoe kan een overheid daarop sturen en wat betekent het voor economisch beleid? En welke rol spelen sociaal ondernemers om brede welvaart te realiseren? In Apeldoorn of één van de regiohub s.

Deel jouw publicaties, events en andere activiteiten met het Recast-netwerk!

Help ons Recast te laten groeien!

Deel deze mail in je netwerk

OF SCHRIJF JE HIER IN